Tekstbilag

1. Miljøvurdering: Bilag 1 

2. Retningslinjer for håndteringen af ​​regnvand, samt procedure og krav til dokumentation for fravælgelse af lokal nedsivning af regnvand: Bilag 2

3. Udvalgets beslutning af 2. oktober 2017 om ”Mulighed for udtræden fra det offentlige kloaksystem”: Bilag 3

4. Udvalgets beslutning af 4. februar 2019 om ”Badevand i dam og fjord”: Bilag 4

5. Stamdata for renseanlæg: Bilag 5

6. Oplandsskemaer: Bilag 6

7. Udløbsskemaer: Bilag 7

8. Ordforklaring: Bilag 8