Betalingsvedtægt

Provas har en betalingsvedtægt, der gælder for ejendomme, som er tilsluttet i kloakerede områder eller på anden måde tilknyttet Provas. Betalingsvedtægten gælder for både eksisterende og fremtidige spildevandsanlæg og omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for de kommunale tømningsordninger.

Haderslev Kommune godkender én gang om året taksterne for det kommende år. Der henvises til gældende betalingsvedtægt samt takstblad på Provas hjemmeside.