Afværgepumpning og grundvandssænkning

I forbindelse med grundvandssænkning eller afværgepumpning, skal dette ansøges ved kommunen. Dette gælder også ved midlertidige foranstaltninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde

Ved direkte udledning til recipienter skal der indhentes en udledningstilladelse, og ved afledning til kloaksystemet kræves en tilslutningstilladelse.