Status

I det følgende beskrives det eksisterende kloaksystem samt hvordan spildevandet bortskaffes. Kloaksystemet omfatter offentlige og større private renseanlæg, samt ledningssystemer med tilhørende bygværker og pumpestationer.