Spildevandsplanens fokusområder

Spildevandsplanen – og herunder måden hvorpå vi håndterer vores regnvand og spildevand i Haderslev Kommune – har følgende særlige fokusområder: 

  • Forsyningssikkerhed og miljøhensyn
  • Fremtidig renseanlægsstruktur
  • Vandhåndteringsstrategier
  • Badevand

Du kan læse nærmere om de enkelte fokusområder og få et indblik i, hvad Haderslev Kommune i nærværende planperiode 2021-2042 har særligt blik på i det planlagte arbejde.