Virksomheder

For erhvervsvirksomheder gælder det, at Haderslev Kommune skal meddele en særskilt tilslutningstilladelse, inden virksomheden tilslutter sig kloaksystemet. Dette hænger sammen med, at virksomhedernes afledning af regn- og spildevand ofte kræver en nærmere vurdering og nogle særlige vilkår.

Særligt forurenende virksomheder kan pålægges at reducere forureningen på egen foranledning f.eks. ved rensning eller ved anvendelse af mere miljøvenlige processer. Hvis der forekommer særligt forurenet spildevand, kan virksomheden opkræves særbidrag iflg. Provas betalingsvedtægt.

Der henvises til Provas' hjemmeside.