Større private renseanlæg

Haderslev Kommune er tilladelses- og tilsynsmyndighed for alle private renseanlæg med en kapacitet der er større end 30 PE (Personækvivalenter). Private renseanlæg i denne størrelse fremgår herunder.

Anlægsnavn Adresse Anlægstype Type PE Vandområder
Bækskov Radarstation Bækskovvej 4 Mekanisk M 70 Gels Å
Hjartbro Spejderlejr Hjartbro Byvej 21 Nedsivningsanlæg NS 31 Gels Å
Ferielejligheder Højrupvej 2 Minirenseanlæg SO 35 Gram Å
Flyvestationen bygn. 167 Lilholtvej 4 Nedsivningsanlæg NS 100 Gels Å
Flyvestationen bygn. 170 Lilholtvej 4 Nedsivningsanlæg NS 118 Gels Å
Flyvestationen bygn. 247, 248, 812 og 813 Lilholtvej 4 Nedsivningsanlæg NS 45 Gels Å
Gelsådalens hytte og hesteferie Ribelandevej 17 Nedsivningsanlæg NS 55 Gels Å
Endrupskov Campingplads Ribelandevej 30 Nedsivningsanlæg NS 95 Gram Å
Boskovvej Boskovvej 49A Samletank S 50 Haderslev Fjord
Ørby Private renseanlæg Ørby Nedsivningsanlæg NS 180 Avnø Vig

 

Udover de ovennævnte anlæg er Naturstyrelsen tilladelses- og tilsynsmyndighed for nedenstående anlæg.

Anlægsnavn Adresse Anlægstype Type PE Vandområde
Høgelund Mejeri Bregnehøjvej 16 Mekanisk-Biologisk-Nitrifikation-Denitrifikation-Kemisk MBNDK 5.000 Lillebælt