Om Spildevandsplanen

Spildevandsplanen 2021-2024 erstatter den tidligere Spildevandsplan 2014-2020. Spildevandsplanen beskriver de forhold der gør sig gældende inden for spildevandsområdet i Haderslev i dag, der er realiseret på baggrund af tidligere spildevandsplaner. Den beskriver ydermere, hvordan kommunen planlægger at håndtere spildevandet fremadrettet, samt hvilke kloakerede områder, der forventes at blive etableret gennem udviklingen af kommunen. Oversigt over de planlagte tiltag, kan du læse mere om i plandelen.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for hvordan du som borger, virksomhed eller bygherre skal håndtere regn- og spildevand på egen grund. Den angiver også, hvilke krav der som minimum skal stilles til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område.

Spildevandsplanen understøtter – og er med til at realisere – de mål og visioner der er beskrevet i Kommuneplan 2017-2029 og Planstrategi 2019.

Haderslev Kommunes mål inden for spildevands- og klimaområdet:

  • Byrådet vil sikre, at spildevand renses og bortledes, på en miljømæssig forsvarlig måde - så det ikke er en bekymring nu eller i fremtiden.
  • De klimabetingede oversvømmelser skal håndteres på kort og på langt sigt.
  • Der skal gives plads til innovative teknologiske løsninger på klimaudfordringerne og de eksisterende rammer skal udfordres.

Spildevandsplanen er kommunens, forsyningens, borgernes, virksomhedernes og bygherrernes redskab til en fremtidssikret og bæredygtig regn- og spildevandshåndtering, der er med til at bevare, forbedre og skabe et sundt miljø og en rig natur med et mangfoldigt dyre- og planteliv.