Tilslutning af omfangsdræn

Omfangsdræn for bygninger tilkobles Provas regnvandssystem i fælles- eller separatkloakerede områder. Grundejere tilslutter omfangsdræn til ejendommens afløbssystem efter indhentning af tilslutningstilladelse. Omfangsdræn må ikke medføre permanent grundvandssænkning.

Det er ikke tilladt at tilslutte andre former for drænvand til den offentlige kloak med mindre der indhentes tilladelse hertil.