Borgere

Borgeren har ret til at aflede regn- og spildevand fra ejendomme i kloakerede områder fra stueplan. Det vil sige, at spildevandet fra stueplan i boligen skal kunne ledes til forsyningens spildevandssystem via gravitation. Hvis dette ikke kan lade sig gøre er Provas forpligtet til at etablere og drive en pumpe til at pumpe vandet ud i spildevandsanlægget.

Det er borgernes eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælder med videre, og at sikre disse mod oversvømmelser. For at forhindre, at der kan ske oversvømmelse af kælderen, kan borgerne f.eks. montere et højvandslukke eller tilsvarende system, der sikrer mod tilbageløb. Et højvandslukke begrænser risikoen for, at vandet fra spildevandssystemet trænger op gennem afløbet i kælderen. Et højvandslukke bør tilses og rengøres mindst en gang om året og altid efter kraftige regnhændelser. Hvis ejendommen har en kælder, er det nogle gange muligt at lade spildevandet gravitere ud i kloaksystemet. Hvis spildevandet ikke kan gravitere ud, er det den enkelte grundejer, der skal etablere og drive en pumpe, der kan pumpe spildevandet op i spildevandsanlægget.

Borgere, der har ejendomme beliggende udenfor kloakerede områder, har pligt til at sørge for, at deres spildevandshåndtering på ejendommen sker i henhold til de bestemmelser, der er for spildevandshåndtering udenfor kloakerede områder. Såfremt ejendommene har en samletank eller en renseforanstaltning, der omfatter en bundfældningstank, har ejendommene pligt til at deltage i kommunens tømningsordning.