Forslag til Spildevandsplan 2021-2024

I offentlig høring til den 7. september 2020, høringssvar kan gives her.

Spildevandsplanen udarbejdes af kommunen for at give en samlet oversigt over eksisterende og planlagt spildevandshåndtering i kommunen. Først og fremmest udgør spildevandsplanen grundlaget for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til den offentlige kloak, og er dermed hjemmel for de afgørelser, kommunen træffer på spildevandsområdet.

Samtidig giver spildevandsplanen kommunens nuværende og kommende borgere samt virksomheder mulighed for at kunne få et generelt overblik over status, samt kommende planer for de enkelte områder i kommunen.