Vandhåndteringsstrategier

Haderslev by

For Haderslev by er udarbejdet en afløbsstrategi, som er en analyse af kloaknettet i byen. Strategien beskriver hvordan der kan opnås forbedringer af miljøet, under hensyntagen til at borgere og erhvervsliv skal sikres konkurrencedygtige og afbalancerede priser gennem stabile og lave takster.

Det udarbejdede notat om afløbsstrategien for Haderslev by konkluderer, at fælleskloakken med fordel kan bevares og forbedres, mens udvalgte områder vil blive separeret.

Ved gennemførelse af afløbsstrategien for Haderslev by for den kommende spildevandsplanperiode, opnås følgende:

  • Forbedring af Haderslev dam- og fjordsystemets økologiske tilstand
  • Reduktion af mængden af regnvandsopspædet spildevand til Haderslev dam og fjord
  • Reduktion af risiko for oversvømmelse med regnvandsopspædet spildevand på terræn (specielt omkring Jomfrustien)
  • Antallet af overløbshændelser med regnvandsopspædet spildevand reduceres med 2/3


Vandhåndteringsstrategier

Udvidede afløbsstrategier i form af vandhåndteringsstrategier vil blive udarbejdet for hele kommune. Se plantiltag nr. 1.1 Vandhåndteringsstrategier.