Borgerlån til etableringsudgifter og tilslutningsbidrag

For at hjælpe økonomiske trængte husejere har Miljøministeriet vedtaget bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Henvendelse herom bedes rettes til kommunens Borgerservice.

Information om Afdragsordning kloak og spildevand.