Opkrævning af tilslutnings- og vandafledningsbidrag

Når en ejendom kloakeres eller der er etableret tilslutningsmulighed til kloakken for en ejendom, opkræver forsyningsselskabet et tilslutningsbidrag i henhold til selskabets betalingsvedtægt.

Når ejendommen er tilsluttet kloakken, opkræver forsyningen et vandafledningsbidrag, der fastsættes med udgangspunkt i vandforbruget.

Der henvises til Provas hjemmeside.

Provas kan derudover opkræve et særbidrag, når der afledes spildevand med et væsentligt højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Det er primært aktuelt for visse virksomheder.

Provas opkræver ligeledes hvert år et vejafvandingsbidrag fra vejmyndighederne for afledning af vejvand til kloaksystemet.