Tømningsordning

Bundfældningstanke

Alle bundfældningstanke (septiktanke og Trix-tanke) tømmes årligt ved alle helårsboliger og sommerhuse. Tanke på under 2.000 liter tømmes to gange årligt. Ordningen omfatter alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak.

Det er obligatorisk at få tømt og betale til ordningen.

 

Samletanke

Ordningen omfatter alle ejendomme med en samletank for husspildevand. Alle samletanke skal tømmes minimum én gang årligt. Antal årlige tømninger fastsættes efter vandforbrug og tankstørrelsen. Fordelingen af tømningerne aftales mellem grundejeren og Provas’ tømningsentreprenør.

Sker der ændringer på ejendommen, som ændrer vandforbruget, er det grundejerens pligt at meddele det til Haderslev Kommune. Så bliver tømningsantallet rettet.