FN's Verdensmål

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet den 25. september 2015.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Haderslev Kommune arbejder aktivt med kurs mod en mere bæredygtig fremtid og ønsker at bidrage til en udvikling, som sigter mod FN's verdensmål.

Planlagte projekter og tiltag i spildevandsplanen 2021 - 2024 understøtter verdensmålene.

Du kan læse mere om FN's 17 Verdensmål samt søge inspiration til, hvordan du kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling her.