Håndtering af regnvand i forbindelse med udstykning

Ved nye udstykninger, byggemodninger etc. skal håndteringen af regnvand følge Udvalget for Plan og Miljø beslutning af 3. december 2012. Retningslinjerne er vedlagt som bilag 2.

I denne plan er der yderligere vedtaget, at

  • disse retningslinjer også gælder for erhvervsejendomme.
  • der i de områder som er udlagt som ”område med mulig lokal regnvandshåndtering”, skal udføres undersøgelser, som dokumenterer at regnvand ikke kan nedsives, hvis bygherren ikke ønsker at nedsive regnvandet.
  • bygherren skal afgive areal til nødvendige offentlige spildevandstekniske anlæg.