Fremtidig renseanlægsstruktur

I Haderslev Kommune er der i dag 11 renseanlæg og der er hovedsageligt tale om mindre anlæg med en kapacitet på under 5.000 PE. De største anlæg er Haderslev og Vojens Renseanlæg, der har henholdsvis en kapacitet på 85.000 PE og 43.000 PE.

Ud fra en overordnet analyse af renseanlægsstrukturen har Udvalget for Plan og Miljø og Bestyrelsen for kommunens spildevandsforsyningsselskab Provas på temamøde om spildevandsplanlægning den 5. marts 2019 besluttet, at renseanlægsstrukturen i Haderslev Kommune skal centraliseres.

Planlægningsarbejdet af den fremtidig renseanlægsstruktur opdeles i to planperioder.

Indenfor den første planperioder (Spildevandsplan 2021-2024) arbejdes der med afvikling af 3 renseanlæg. Det drejer sig om Årøsund Renseanlæg, Bevtoft Renseanlæg og Over Jerstal Renseanlæg.

De resterende 8 renseanlæg arbejdes der med i de efterfølgende planperioder.