Retningslinjer for byggemodninger

Ved nye arealudlæg til boliger eller erhverv skal retningslinjerne for regnvandsafledning i Udvalgbeslutning fra 2012 følges. Alle nye arealudlæg fremgår af kortbilag.

Der henvises yderligere til bilag 3, hvor regler og retningslinjer for udtræden af det offentlig kloaksystem er beskrevet, og i bilag 2 kan der læses nærmere om nedsivning.