Sanering/renovering af kloakanlæg

Sanering/renovering af kloakanlæg omfatter en oversigt over, hvor Provas planlægger saneringsprojekter i planperioden. En del af saneringsprojekterne afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategier for de respektive områder.

Nedenfor fremgår i hvilke områder Provas planlægger saneringsprojekter i planperioden. For yderligere information henvises til www.Provas.dk.

Renseanlæg Område Saneringsprojekt
Gram Gram by Der er udført TV-inspektion af Gram by, pånær Sønderbyvej der stadigvæk resterer. Fremtidige saneringer afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi.
  Gram by, Østergade Sanering afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi.
Nustrup Lille Nustrup Der udføres Tv-inspektion i 2020-21, afventer evt. saneringsprojekter.
Jegerup Jegerup Jegerup renseanlæg, hovedspildevandledningen fra Jegerup by til renseanlægget er i en tilstand at den skal hovedsaneres. Saneringen afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategier for Sommersted og Jegerup.
Sommersted Sommersted by Der er udføres Tv-inspektion, hvor der bla. undersøges for tilstands- og hydrauliske problemer. Når dette er udført vil saneringer i det omfang de kan, afvente udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi, samt der vil blive set overløb fra fælles og regnvandssystem.
Halk   Ingen saneringsprojekter
Vojens Vojens midt by fællesledninger Der udføres Tv-inspektion i 2020-2021, afventer evt. saneringsprojekter.
  Vojens by Der er udført TV-inspektion af det meste af Vojens by. Fremtidige saneringer afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi.
  Mølby Der udføres Tv-inspektion i 2020-2021, afventer evt. saneringsprojekter.
Skrydstrup Skrydstrup by Der er udført Tv-inspektion, afventer evt. saneringsprojekter.
Haderslev Erredsted, afskærende ledning Der er udført Tv-inspektion, afventer evt. saneringsprojekter.
  Fjelstrup by Der udføres Tv-inspektion i 2020-2021, afventer evt. saneringsprojekter.
  Flovt by Der er udføres TV-inspektion af Flovt by. Fremtidige saneringer afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi.
  Haderslev by, Fjelstrupvej Hovedsanering af hovedledning fælleskloak i Fjelstrupvej fra Rundkørsel Christian X's vej mod øst. Fællesledningen modtager spildevand fra oplandene 169-1 og 169-2.
  Haderslev by, Jomfrustien opland 175 Fælleskloakledninger skal hovedsaneres, afventer klimatilpasningsprojekt Jomfruestien.
  Haderslev by, Kongevej Kongevej oplever problemer med opstuvning af overfladevand på tærren.Sanering afventer vandhåndteringstrategi for oplandet.
  Haderslev by, Opland 060 Sanering af fælleskloakledning Nyvej Sanering afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi, for opland 078, Sønderhaven/Aarøsundvej.
  Haderslev by, Opland 108 Der er udført TV-inspektion af opland 108. Afventer forslag til saneringsprojekter.
  Haderslev by, Ribe Landevej / Omkørselsvejen Hovedspildevandledningen for fælleskloakken i Ribe Landevej, fra Bryggeriget Fuglsang og hen til omkørselsvejen og ned ad rampen mod syd er i en tilstand at den skal hovedsaneres. Saneringen afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi for hovedopland 110 i forbindelse med bysaneringsprojekt Engelparken.
  Haderslev by, Sanering af fælleskloakledninger i Nørregade opland 175 Haderslev by Fælleskloakledninger skal hovedsaneres, afventer klimatilpasningsprojekt Jomfruestien.
  Haderslev by, separatkloakeret Opland 110-8 Fuglekvarteret Opland 110-8 Fuglekvarteret er separatkloakeret for ca. 10 år siden og udledning fra oplandet sker til fælleskloak hovedopland 110. Afventer vandhåndteringstrategi for hele hovedopland 110 i forbindelse med bysaneringsprojekt Engelparken.
  Haderslev by, Syd Der er udført Tv-inspektion, afventer evt. saneringsprojekter.
  Haderslev by, Sønderbro Haderslev Hydrauliske problemer på regnvandledningen skal udbedres. Dette koordineres med øvrige saneringsprojekter i Haderslev syd.
  Haderslev by, Årøsundvej og Sønderhaven inkl. Årøsund Landevej i opland 078 skal fælleskloakerne hovedsaneres. Svarende til ca. 70 % af oplandet Sanering afventer udarbejdelse af vandhåndteringsstrategi, for oplandet.
  Marstrup by Der udføres Tv-inspektion i 2020-2021, afventer evt. saneringsprojekter.
  Sillerup by Der udføres undersøgelser af kloakledningernes tilstand.
  Starup by Der er udført TV-inspektion af Starup by. Der udføres saneringer i planperioden.
  Starup by, bassin Lyøparken Sanering af hovedledning.