Overordnet kloakstruktur – nøgletal

Haderslev Kommunes samlede areal er på ca. 70.200 hektar. Heraf er ca. 4.105 hektar kloakeret.

I de videre afsnit beskrives strukturen for kloaksystemet i Haderslev Kommune nærmere.