Forsyningsselskabets spildevandsanlæg på private arealer

I flere tilfælde kan det være nødvendigt at etablere forsyningsselskabets spildevandsanlæg på private arealer. Det kan for eksempel være ved kloakering, ved etablering af afskærende ledninger, pumpestationer eller regnvands- og forsinkelsesbassiner.

Alle forsyningsselskabets spildevandsanlæg på privat grund pålægges deklaration, som tinglyses.

Frivillige aftaler

Ved etablering af forsyningsselskabets spildevandsanlæg på privat grund søger Provas som udgangspunkt at indgå en frivillig aftale med den enkelte lodsejer.

Aftaler på ekspropriationslignende vilkår

Når en aftale sker på baggrund af Byrådets beslutning og på et ekspropriationslignende grundlag, sikres, at aftalerne har samme lovgrundlag som ved regulær ekspropriation.

Ekspropriation

Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med grundejeren, kan Byrådet med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58 erhverve retten ved ekspropriation.