Ansvar og pligter

Dette afsnit omfatter Haderslev Kommunes og Provas administrationsområder samt de forskellige interessenters ansvar og pligter.

Indholdet i afsnittet er baseret på generel lovgivning og kommunens administrationsgrundlag

Flere oplysninger om Kommunens og Provas opgaver ses under afsnit "Organisering af myndighed og forsyning".