Ændring af eksisterende kloaksystemer

I de områder, hvor den nuværende fælleskloak omlægges til en ny separatkloak, er grundejeren forpligtet til at tilslutte sig det nye kloaksystem og foretage de nødvendige ændringer af kloakken på egen grund.

Grundejer er dog ikke forpligtet til at foretage disse ændringer, førend Haderslev Kommune har sendt et påbud til grundejeren om at adskille regn- og spildevand på egen grund.